wtorek, 22 grudnia 2015

Prawidłowa obsługa defibrylatora AED

Obsługa defibrylatora AED sprowadza się do włączenia urządzenia i wykonywania wydawanych przez nie poleceń. Komendy głosowe poszczególnych modeli AED mogą się nieznacznie różnić. Generalnie sprowadzają się do następujących poleceń:

1. Upewnij się, że wezwano pogotowie ratunkowe.
2. Zdejmij ubranie z pacjenta, żeby uzyskać dostęp do skóry.
3. Wyciągnij elektrody z opakowania.
4. Zdejmij okładziny z elektrod i umieść je dokładnie tak, jak pokazano na rysunku.
5 Sprawdź przyleganie elektrod.
6. Nie dotykaj pacjenta. Analiza rytmu serca.
7. Wskazane jest przeprowadzenie wstrząsu. Nie dotykaj pacjenta. Przygotowanie wstrząsu. Teraz naciśnij czerwony przycisk wstrząsu. Przeprowadzono wstrząs. Teraz można dotykać pacjenta.
8. Rozpocznij sztuczne oddychanie. Wykonaj 30 silnych ucisków i 2 sztuczne wdechy.
9. Przeprowadzenie wstrząsu nie wskazane. Teraz można dotykać pacjenta. Rozpocznij sztuczne oddychanie. Wykonaj 30 silnych ucisków i 2 sztuczne wdechy.

Tutaj mogą Państwo zobaczyć film przedstawiający działanie defibrylatora AED (wersja z użyciem defibrylatora szkoleniowego)   https://www.youtube.com/watch?v=qXg08DHnmAM 


Podczas naklejania elektrod na klatkę piersiową poszkodowanego należy pamiętać, aby jedna elektroda znalazła się po prawej stronie mostka poniżej obojczyka, a druga po lewej stronie klatki piersiowej w linii środkowo-pachowej.
Prawidłowe umieszczenie elektrod ma kluczowe znaczenie w terapii przy zatrzymaniu krążenia. Jeśli serce znajduje się  pośrodku elektrod, impuls elektryczny przebiegający z jednej elektrody do drugiej pobudza serce.  Na serce działa prąd stały o odpowiedniej energii. Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza