niedziela, 20 grudnia 2015

Defibrylator AED od strony technicznej

Dostępne na rynku polskim Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne spełniają wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji i umożliwiają ratowanie życia. Żaden producent nie ma podstaw do stwierdzenia, że urządzenie przez niego produkowane skuteczniej ratuje życie niż modele innych marek. Nie ma też związku pomiędzy ceną i zdolnością ratowania życia. Są modele, które nadają się do pracy w trudniejszych warunkach lub są bardzie odporne na uderzenia czy kontakt z wodą, jednak każde z nich w taki sam sposób ratują życie. Różnić się mogą tylko wyglądem i sposobem przekazywania komend.

 
Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny jest urządzeniem, które w regularnych odstępach czasu przeprowadza autokontrolę wewnętrznej elektroniki, oprogramowania, baterii. Producenci nie wymagają serwisowania AED. Urządzenie samo wykrywa wszelkie nieprawidłowości podczas autotestów, o czym informuje świecącymi diodami, również komendami głosowymi po włączeniu defibrylatora. Należy sprawdzać od czasu do czasu panel defibrylatora, czy diody nas o czymś nie informują.

Dostępne na rynku polskim modele AED pełnią dokładnie te same funkcje. Poprzez odpowiednie komendy głosowe i świetlne prowadzą poprzez kolejne etapy ratowania życia. Przy wyborze modelu warto jednak zwrócić uwagę na koszty eksploatacyjne urządzenia, czyli elektrod i baterii oraz na ich okresy żywotności. To znaczy, jak długo są ważne, jeśli nie zostaną użyte (w przypadku elektrod) i jak długo działają w stanie czuwania (w przypadku baterii).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza