czwartek, 24 grudnia 2015

Kiedy nie należy używać defibrylatora AED


Automatyczne defibrylatory zewnętrzne są urządzeniami ratującymi życie w sposób wyjątkowo prosty i co najważniejsze: szybki. AED oceniają stan pacjenta i wskazują, kiedy należy defibrylować a kiedy defibrylacja nie jest konieczna. Defibrylatory AED analizują pracę serca poszkodowanego, na podstawie której zalecają lub nie podanie impulsu elektrycznego. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których AED nie powinno być użyte.


Defibrylatora AED nie należy stosować w sytuacjach, w której mogłoby przynieść więcej szkody niż pożytku. Dzieje się tak w następujących sytuacjach:
1)  Gdy nie można dokonać dokładnej analizy stanu pacjenta.
2) Gdy istnieje zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu pacjenta.

 
 Defibrylator AED nie powinien być stosowany w sytuacjach, gdy nie możne dokonać prawidłowej oceny pacjenta, analiza pracy serca jest zakłócona. W takim przypadku może zalecić wstrząs, gdy nie będzie to potrzebne lub nie zalecić wstrząsu, wtedy gdy jest on wymagany. Aby nie dopuścić do takich sytuacji należy:
  • Nie dotykać pacjenta podczas analizy (AED mówi nam o tym)
  • Jeśli pacjent się rusza podczas analizy, zatrzymać jego ruchy (AED również o tym nam powie)
  • Usunąć owłosienie z klatki piersiowej pacjenta, aby przyczepność elektrod była dobra (niektóre defibrylatory AED mają w wyposażeniu jednorazową golarkę właśnie w tym celu)
  • Osuszyć klatkę piersiową pacjenta, jeśli jest mokra, aby elektrody dobrze przylegały i nie odkleiły się (niektóre zestawy AED mają w wyposażeniu jednorazowe ręczniki do osuszenia klatki piersiowej)

Defibrylator AED generuje i dostarcza impuls elektryczny. Oznacza to, że nie tylko podczas analizy EKG, również w trakcie przygotowywania wstrząsu oraz defibrylacji nie należy dotykać pacjenta (defibrylatory AED ostrzegają komendami słownymi o tym).
Nie powinno się używać AED, jeśli pacjent znajduje się w wodzie. Należy go wyciągnąć z wody, osuszyć jego klatkę piersiową i umieścić elektrody.
Istotne jest również unikanie stosowania AED, jeśli wokół znajdują się materiały łatwopalne. Rozpuszczalniki, paliwa mogą się zapalić lub nawet wybuchnąć.
Zalecane jest także unikanie defibrylacji, jeśli pacjent leży na metalowej powierzchni (niektórzy producenci AED już zaczynają dopuszczać możliwość defibrylacji na metalowej powierzchni, wydając stosowne oświadczenia). AED jest bezpieczny dla osób z rozrusznikami serca ( widoczne zgrubienie z blizną w pobliżu serca, wtedy elektrody przyklejamy ok. 10cm od niego). Również plastry przeciwbólowe nie stanowią przeciwskazań do zastosowania terapii AED.
Najważniejszym czynnikiem przeżycia jest CZAS. Im szybciej pacjent otrzyma pomoc, tym większe jego szanse na powrót do zdrowia.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza