poniedziałek, 28 grudnia 2015

Kto może użyć defibrylatora AED?
Czy użycie defibrylatora w świetle prawa jest dozwolone dla każdego?

Bardzo często kierowane są do na pytania zadawane przez  osoby zastanawiające się nad zakupem AED : Kto może użyć defibrylatora AED? Czy użycie defibrylatora jest zakazane dla osób bez wykształcenia medycznego?


Pytanie to zadają również osoby, które widząc coraz większą dostępność defibrylatorów np. na lotniskach, w supermarketach, dworcach PKP, nie wiedzą kto w razie konieczności mógłby ich użyć. Czy wykwalifikowany personel, czy przeszkolona kadra pracowników, czy zwykli przechodnie, będący świadkami zdarzenia.


W świetle prawa: defibrylator AED może użyć każdy świadek zdarzenia.
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie określa kwalifikacji ani wykształcenia osoby udzielającej pierwszej pomocy.

Zgodnie z art.3 pkt.7 Ustawy Pierwsza Pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych. Oczywiście wyroby medyczne muszą być dopuszczone do powszechnego obrotu. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny ze względu na swoją prostotę działania (osoba obsługujące AED wykonuje jedynie polecenia wydawane przez urządzenie) spełnia to kryterium.

Dodatkowo udzielenie pomocy jest naszym obowiązkiem, w myśl art. 162 Kodeksu Karnego:
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza