piątek, 18 grudnia 2015

AED, czyli Automatyczny Defibrylator ZewnętrznyUżycie defibrylatora AED jest bezpieczne. Postępując zgodnie z poleceniami AED, nie możemy wyrządzić nikomu krzywdy. Najważniejsze to nie dotykać poszkodowanego podczas analizy EKG i dostarczania defibrylacji (o czym AED wyraźnie informuje). Defibrylatory AED po zanalizowaniu pracy serca informują czy defibrylacja jest konieczne czy też nie. Jeśli pacjent nie wymaga defibrylacji, defibrylator nie wygeneruje wstrząsu. Impuls elektryczny jest generowany tylko wtedy, gdy analiza EKG wykazała konieczność przeprowadzenia defibrylacji, co oznacza że AED wykryło zatrzymanie krążenia w rytmie migotania komór lub częstoskurczu komorowego.DEFIBRYLATOR AED MOŻE UŻYĆ KAŻDY ŚWIADEK ZDARZENIA. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie określa kwalifikacji ani wykształcenia osoby udzielającej pierwszej pomocy. Zgodnie z art.3 pkt.7 Ustawy pierwsza pomoc  to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.Oczywiście wyroby medyczne muszą być dopuszczone do powszechnego obrotu. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny ze względu na swoją prostotę działania ( osoba obsługujące AED wykonuje jedynie polecenia wydawane przez urządzenie ) spełnia to kryterium.

Defibrylator AED jest skuteczny wtedy, gdy zostanie użyty najszybciej jak to możliwe. W ciągu 4 minut po NZK należy dostarczyć defibrylacji. Im wcześniej, tym lepiej. Jeśli widzimy, że poszkodowany nie oddycha lub wydaje oddechy agonalne, to znaczy 2 słabe oddechy na 10 sekund. W tej sytuacji bez zastanowienia, jeśli mamy pod ręką AED powinniśmy go użyć.

Nie powinno się stosować defibrylatora AED, jeśli poszkodowany jest mokry. Należy przetrzeć mu klatkę piersiową przed przyklejeniem elektrod. Trzeba pamiętać, żeby podczas defibrylacji nie dotykać poszkodowanego. Nie powinno się również prowadzić defibrylacji na powierzchni metalowej. Chociaż producenci niektórych modeli defibrylatorów AED dopuszczają taką możliwość. Wtedy należy się upewnić czy nasz model AED daje taką możliwość.


Bezpieczeństwo działania defibrylatora AED oznacza, że urządzenie samo nie defibryluje poszkodowanego. Po zanalizowaniu pracy serca, defibrylator ocenia czy rytm serca nadaje się do defibrylacji, jeśli tak, to generuje wstrząs. Jednak, aby dostarczyć impuls musimy nacisnąć odpowiedni przycisk na defibrylatorze. Urządzenie, bez naszego udziału, samo nie dostarczy wstrząsu. Jeśli postępujemy zgodnie z poleceniami AED, nie możemy wyrządzić nikomu krzywdy.
Najważniejsze, nie dotykać poszkodowanego podczas analizy EKG i dostarczania defibrylacji (o czym AED wyraźnie poinformuje).

Defibrylator AED może być używany również do defibrylacji dzieci. W tym celu używa się (w zależności od rodzaju defibrylatora) elektrod pediatrycznych, podających mniejszą ilość energii lub klucza pediatrycznego (redukującego ilość energii). Defibrylator automatycznie rozpoznaje elektrody pediatryczne.

Może się zdarzyć, że podczas akcji ratunkowej poszkodowany jest defibrylowany kilkakrotnie
Serce nie zawsze po pierwszej defibrylacji wraca do normalnego rytmu. Czasem koniecznych jest kilka defibrylacji, pomiędzy którymi cały czas prowadzimy masaż serca.

Jeśli już dana placówka zaopatrzyła się w AED, dobrze jest przemyśleć gdzie urządzenie będzie zlokalizowane. Powinno być to miejsce, do którego czas dotarcia i powrotu z każdego miejsca w budynku nie przekroczy 90 sekund. Najczęściej defibrylatory umieszczane są przy portierniach, recepcjach, przy apteczkach z pierwszą pomocą.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza