poniedziałek, 14 grudnia 2015

Działanie defibrylatora AED

Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED to urządzenie medyczne, służące do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca. Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy.

W przypadku NZK, czyli Nagłego Zatrzymania Krążenia, w trakcie którego serce przestaje pracować prawidłowo defibrylator AED znajduje swoje zastosowanie. Człowiek traci przytomność, przestaje oddychać. Mięsień sercowy zaczyna się skurczać w sposób niesynchronizowany. Z tego powodu serce przestaje pompować krew. Nagłe Zatrzymanie Krążenia może spotkać niespodziewanie każdego z nas: osoby dorosłe, jak i dzieci, bez względu na stan zdrowia, wiek czy płeć.

Po uruchomieniu defibrylatora i przyklejeniu elektrod na klatkę piersiową poszkodowanego, AED dzięki modułowi analizująco  - defibrylującego, analizuje pracę serca. Jeśli rytm serca jest kwalifikowany do defibrylacji, urządzenie generuje wstrząs i za pomocą odpowiednich komend informuje ratownika o konieczności naciśnięcia przycisku defibrylacji. Defibrylator automatyczny prowadzi asystę podczas całego procesu udzielania pierwszej pomocy. Impuls elektryczny jest generowany tylko w przypadku wystąpienia zatrzymania krążenia w rytmie migotania komór lub częstoskurczu komorowego. AED nie zaleci defibrylacji, gdy pacjent tego nie wymaga. Jeśli rytm serca nie nadaje się do defibrylacji, wówczas defibrylator AED nie generuje wstrząsu. W tym przypadku zaleca ratownikowi prowadzić resuscytację. Regularnie w trakcie resuscytacji AED analizuje pracę serca i wydaje stosowne komendy.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza