poniedziałek, 4 stycznia 2016

Wskazany defibrylator AED w kościołach, klasztorach i sanktuariach


Defibrylator AED w kościele jest standardem w Stanach Zjednoczonych. W Polsce z roku na rok wzrasta ilość defibrylatorów automatycznych w kościołach, powoli ale wzrasta.
W Polsce mieszka prawie 38,5 miliona ludzi*.  Około 39% naszej populacji uczestniczy w niedzielnych mszach świętych*, co oznacza, że 15 milionów ludzi gromadzi się w kościołach podczas niedzielnych praktyk religijnych. 40 000 osób rocznie doznaje Nagłego Zatrzymania Krążenie (NZK) w Polsce, z czego udaje się uratować zaledwie 5%.

Oznacza to, że blisko 38 000 ludzi umiera każdego roku na NZK!

Największą część spośród zagrożonych stanowią mężczyźni w wieku 32-50lat oraz kobiety w wieku 45-70lat*, czyli grupa stanowiąca największą część wiernych w kościele podczas mszy. Powyższe statystyki skłaniają do tego, aby zwiększać bezpieczeństwo wiernych uczestniczących w nabożeństwach poprzez program PAD (Powszechny Dostęp do Defibrylacji). Korzyści z posiadania defibrylatorów AED w kościołach znacznie przewyższają koszty programu PAD. Podczas Nagłego Zatrzymania Krążenia szanse przeżycia osoby poszkodowanej spadają z każdą minutą o 7-10%. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) pomaga utrzymać krążenie krwi w organizmie przez krótki czas, ale defibrylacja komór serca jest jedynym sposobem wznowienia pracy serca, aby pompowało krew samodzielnie.

Pierwszy kościół w Polsce, w którym został umieszczony defibrylator AED to kościół w Leśnej na Żywiecczyźnie. AED jest w wyposażeniu kościoła już od 2007 roku.  Nie ma jeszcze statystyki, która przedstawiałaby ilość defibrylatorów w świątyniach w poszczególnych regionach naszego kraju. Informację o posiadaniu defibrylatora AED warto rozpowszechnić, jak to zrobiła parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa informując o umieszczeniu AED w Bazylice Mniejszej w Trzebini. Ostatnim dużym projektem w tym zakresie może pochwalić się Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej, który razem z archidiecezjalną Caritas realizują tak duże przedsięwzięcie. Defibrylatory AED zostały umieszczone w kościołach archidiecezji katowickiej.


*Dane dostępne w Wikipedii pod hasłami: Polska; Dominicantes i communicantes w Polsce; Zawał mięśnia sercowego

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza